Počet záznamů: 1  

Effect of Fire on Pools of Mercury in Forest Soil, Central Europe

 1. 1. 0323033 - GLU-S 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Navrátil, Tomáš - Hojdová, Maria - Rohovec, Jan - Penížek, V. - Vařilová, Z.
  Effect of Fire on Pools of Mercury in Forest Soil, Central Europe.
  [Vliv lesního požáru na zásoby rtuti v půdě, střední Evropa.]
  Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. Roč. 83, č. 2 (2009), s. 269-274 ISSN 0007-4861
  Grant CEP: GA ČR GP526/07/P170
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Hg distribution in soil * Hg emissions * Hg soi pools
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Impakt faktor: 0.992, rok: 2009

  In year 2006, 17.9 ha of forest was burned during a forest fire at the Bohemian Switzerland National Park found in northern part of Czech Republic (CR), central Europe. Complete combustion of organic soil (4,039 t) on the burned area caused volatilization of 1.34 +- 0.07 kg of Hg. Thus Hg emissions due to fire amounted to 75.1 g ha-1. The average burned forested areas in CR for the period 2000–2006 were reported at 356 ha with estimated Hg emissions at 26.7 kg year-1, while the average anthropogenic emissions in the same period amounted to 3 t year-1. Thus estimated mean emissions of Hg from burned forest soil in the period 2000–2006 reached 1% of the annual anthropogenic Hg emissions.

  V národním parku České Švýcarsko byla v červnu roku 2006 zasažena plocha lesa o rozloze 17.9 ha požárem. Došlo ke shoření organických horizontů půdy o váze 4,039 t při kterém došlo k volatilizaci 1.34 +- 0.07 kg Hg. Emise rtuti z plochy dosáhly při tomto požáru 75.1 g Hg ha-1. Průměrná plocha lesa zasažená ročně požáry v ČR činila v odbodbí od 200 do 2006 - 356 ha a odahd emisí Hg z této plochy dosahuje 26,7 kg Hg rok-1. Antropogení emise Hg v ČR však dosahují přibližně 3 t, takže přirozené emise z lesních požárů tvoří zhruba 0,1% antropogenních emisí Hg.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171114