Počet záznamů: 1  

Extremeness of meteorological variables as an indicator of extreme precipitation events

 1. 1. 0322978 - UFA-U 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Müller, Miloslav - Kašpar, Marek - Řezáčová, Daniela - Sokol, Zbyněk
  Extremeness of meteorological variables as an indicator of extreme precipitation events.
  [Extremita meteorologických veličin jako indikátor případů extrémních srážek.]
  Atmospheric Research. Roč. 92, č. 3 (2009), s. 308-317 ISSN 0169-8095
  Grant CEP: GA AV ČR KJB300420701; GA AV ČR KJB300420802; GA MŽP SA/650/4/03
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Extreme precipitation * Rain flood * Synoptic patterns
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.811, rok: 2009

  Extreme large-scale precipitation events in central Europe are determined by the synoptic pattern, which is typically characterized by cyclones moving there from the south. Herein, we demonstrate that this synoptic pattern is accompanied by large-scale anomalies of dynamic and thermodynamic variables that occur in specific regions before or during the precipitation event. The extremeness of variables was evaluated by ERA-40 data by the obtained distribution function values. Precipitation events leading to 14 significant summer floods in the period between 1958 and 2002 were used as reference events. The temporal correspondence of the anomalies among reference events was employed by selecting 26 synoptic predictors of extreme precipitation in the Czech Republic. The predictors cannot be considered individually because only opportune coincidences make the synoptic situations dangerous. Days with minimum values of a combined EM index correspond to significant flood events in the Czech Republic.

  Extrémní velkoprostorové srážky ve střední Evropě jsou určovány synoptickou situací, charakterizovanou nejčastěji cyklónou s jižní složkou pohybu. Prokázali jsme, že tento cirkulační vzorec se projevuje velkoprostorovými anomáliemi dynamických a termodynamických veličin, které se vyskytují před a během srážkových událostí. Extremita jednotlivých veličin byla vyhodnocována na základě databáze ERA-40 pomocí hodnot distribuční funkce. Jako referenční události bylo použito 14 případů letních povodní v ČR v letech 1958-2002. Na základě časové shody anomálií bylo vybráno 26 synoptických prediktorů silných srážek v ČR. Tyto prediktory nicméně nemohou být uvažovány jednotlivé, neboť pouze jejich souhra způsobuje nebezpečnost situace. V aktuální práci byl pro souhrnné vyjádření všech prediktorů použit index EM. Byla potvrzena shoda mezi minimy indexu a významnými povodněmi v ČR.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171078