Počet záznamů: 1  

The Use of Silver Solid Amalgam Working Electrode for Determination of Nitrophenols by HPLC with Electrochemical Detection

 1. 1. 0322931 - UFCH-W 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Daňhel, A. - Shiu, K. K. - Josypčuk, Bohdan - Barek, J. - Pecková, K. - Vyskočil, V.
  The Use of Silver Solid Amalgam Working Electrode for Determination of Nitrophenols by HPLC with Electrochemical Detection.
  [Využití stříbrné pevné amalgámové pracovní elektrody pro stanovení nitrofenolů metodou HPLC s elektrochemickou detekcí.]
  Electroanalysis. Roč. 21, 3-5 (2009), s. 303-308 ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06035; GA ČR GA203/07/1195
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: HPLC * amperometric detection * thin-layer * wall-jet
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.630, rok: 2009

  The use of a silver solid amalgam working electrode for HPLC with electrochemical detection has been investigated. The thin-layer and wall-jet detectors based on this electrode were constructed and applied for the determination of a mixture of nitrophenols. The optimal separation and detection conditions for the determination of 2-nitrophenol, 4-nitrophenol, 2,4-dinitrophenol and 2-methoxy-5-nitrophenol in mixture were found using RP-HPLC at Nova-Pack C18 column and amperometric detection with the above mentioned detectors. It has been proved that the silver solid amalgam electrode is a suitable working electrode for HPLC-ED and provides sufficient sensitivity for determination of tested nitrophenols.

  Byla prozkoumána možnost využití stříbrné pevné amalgámové pracovní elektrody (AgSAE) jako elektrochemického detektoru v HPLC. Za tímto účelem byly zkonstruovány thin-layer a wall jet detektory, které byly použity pro stanovení směsi nitrofenolů. Byly zjištěné optimální podmínky pro separaci a amperometrickou detekci 2-nitrofenolu, 4-nitrofenolu, 2,4-dinitrofenolu a 2-metoxy-5-nitrofenolu v jejich směsi při použití HPLC a kolony Nova-Pack C18. Provedené experimenty prokázaly, že AgSAE je vhodná pracovní elektroda pro HPLC ED a zajišťuje dostatečnou citlivost při stanovení testovaných nitrofenolů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171056