Počet záznamů: 1  

Geschichte der Theologie und der theologischen Ausbildung [1918-1945]

 1. 1. 0322904 - MSUA-W 2010 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Kunštát, Miroslav
  Geschichte der Theologie und der theologischen Ausbildung [1918-1945].
  [History of the Theology and the Theological Education [1918-1945].]
  Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2009 - (Schulze Wessel, M.; Zückert, M.), s. 237-265. ISBN 978-3-486-58957-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Czechoslovakia * Church history * Theological education
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Geschichte der Theologie sowie der höheren theologischen Ausbildung in der 1. Tschechoslowakischen Republik bzw. in der Zeit der deutschen Okkupation (besonders an den theologischen Fakultäten).

  History of theology and the higher theological education during the first Czechoslovak Republic and in the time of German occupation respectivelly (especially at theological faculties).

  Dějiny teologie a vyššího teologického vzdělávání v době 1. Československé republiky resp. během německé okupace (se zvláštním důrazem na dějiny teologických fakult).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171037