Počet záznamů: 1  

Current-polarized ion-selective membranes: The influence of plasticizer and lipophilic background electrolyte on concentration profiles, resistance, and voltage transients

 1. 1. 0322895 - UFCH-W 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Zook, J. M. - Langmaier, Jan - Lindner, E.
  Current-polarized ion-selective membranes: The influence of plasticizer and lipophilic background electrolyte on concentration profiles, resistance, and voltage transients.
  [Proudem polarizované iontově selektivní membrány: Vliv plastifikátoru a lipofilního základního elektrolytu na koncentrační profil, odpor a dynamiku potenciálových změn.]
  Sensors and Actuators B - Chemical. Roč. 136, č. 2 (2009), s. 410-418 ISSN 0925-4005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: spectroelectrochemical microscopy * ion-selective electrodes * plasticizer * migration
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 3.083, rok: 2009

  Lipophilic background electrolytes consisting of a lipophilic cation and a lipophilic anion, Such as tetradodecylammonium tetra kis(4-chlorophenyl) borate (ETH 500), or bis(triphenylphosphoranylidene) ammonium tetrakis[3,5bis(trifluoromethyl) phenyl] borate (BTPPATFPB) are incorporated into the membranes of ion-selective electrodes (ISEs) to improve the detection limit and selectivity of the electrodes and decrease the resistance of the sensing membrane. In this work, spectroelectrochemical microscopy (SpECM) is used in conjunction with chronopotentiometry to quantify the effects of a lipophilic background ground electrolyte on the concentration profiles induced inside current-polarized membranes and on the measured voltage transients in chronopotentiometric experiments. In agreement with the theoretical model, the lipophilic background electrolyte incorporated into o-NPOE or DOS plasticized membranes decreases the membrane resistance ...

  Lipofilní základní elektrolyty sestávající z lipofilního kationtu a lipofilního aniontu jako např. tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl) borát (ETH 500) nebo bis(triphenylphosphoranylidene) ammonium tetrakis[3,5bis(trifluoromethyl) phenyl] borát (BTPPATFPB) byly přidány do membrán iontově selektivních elektrod (ISE) za účelem snížení jejich detekčního limitu, zlepšení selektivity a snížení odporu membrány. Spektroelektrochemická mikroskopie (SpECM) byla v kombinaci s chronopotenciometrií použita ke kvantifikaci vlivu lipofilního základního elektrolytu na koncentrační profil vyvolaný uvnitř proudem polarizované membrány a na dynamiku potenciálových změn sledovaných při chronopotenciometrických měření. Přítomnost lipofilního základního elektrolytu v membránách plastifikovaných o-NPOE nebo DOS snižuje, v souladu s teoretickým modelem, membránový odpor a tím příspěvek migrace k celkovému transportu přes membránu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171028