Počet záznamů: 1  

Migrativity of aggregation functions

 1. 1. 0322892 - UTIA-B 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bustince, H. - Montero, J. - Mesiar, Radko
  Migrativity of aggregation functions.
  [Migrativita agregačních funkcií.]
  Fuzzy Sets and Systems. Roč. 160, č. 6 (2009), s. 766-777 ISSN 0165-0114
  Grant CEP: GA ČR GA402/08/0618
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Aggregation functions * Associativity * Bisymmetry * Migrativity * Nullnorms * t-Norms * Uninorms
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 2.138, rok: 2009
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/masiar-migrativityofaggregationfunctions.pdf

  In this paper we introduce a slight modification of the definition of migrativity for aggregation functions that allows useful characterization of this property. In this context we prove that there are no t-conorms, uninorms or nullnorms that satisfy migrativity and that the only migrative idempotent aggregation function is the geometric mean. The k-Lipschitz migrative aggregation functions are also characterized and the product is shown to be the only 1-Lipschitz migrative aggregation function. Finally, the associativity and bisymmetry of migrative aggregation functions are discussed.

  Pro agregační funkce jsme zavedli malou modifikci definice migrativity, která umožní vhodnou charakterizaci této vlastnosti. Ukázali jsme, že neexistují t-conormy, uninormy a nullnormy, které by vyhovovali migrativitě a že jediná migrativní idempotentní agregační funkce je geometrický příměr. Dále jsme charakterizovali k-Lipschitzovskou migrativní agregační funkci a ukázali jsme, že jediná 1-Lipschitzovská migrativní funkce je součin. Na závěr jsme se věnovali asociativitě a bisymetrii migrativních agregačních funkcí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171025