Počet záznamů: 1  

Synthesis and crystal structure of the singly tucked-in derivative of bis(phenyltetramethylcyclopentadienyl)titanium

 1. 1. 0322859 - UFCH-W 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pinkas, Jiří - Císařová, I. - Conde, A. - Fandos, R. - Horáček, Michal - Kubišta, Jiří - Mach, Karel
  Synthesis and crystal structure of the singly tucked-in derivative of bis(phenyltetramethylcyclopentadienyl)titanium.
  [Příprava a krystalová struktura bis(fenyltetramethylcyklopentadienyl)titanového derivátu s jednou methylenovou vazbou.]
  Inorganic Chemistry Communications. Roč. 12, č. 1 (2009), s. 11-14 ISSN 1387-7003
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400400708; GA MŠk LC06071
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: titanium * titanocene * tucked-in
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.029, rok: 2009

  Thermolysis of [TiMe2(eta(5)-C5Me4Ph)(2)] (4) at 145 degrees C for 5 h afforded the singly tucked-in paramagnetictitanocene [Ti(III)(eta(5)-C5Me4Ph){eta(5):eta(1)-C5Me3Ph(CH2)}] (9). In distinction to the singly tucked-in permethyltitanocene [Ti(III)(eta(5)-C5Me5)(eta(5):eta(1)-C5Me4(CH2))] (1) which was found crystallographically disordered [J.M. Fischer, W.E. Piers, V.G. Young, Jr., Organometallics 15 (1996) 2410] the single crystal X-ray diffraction analysis of 9 afforded molecular parameters with nearly by one order better precision as measured by esd-values.

  Termolytický rozklad komplexu [TiMe2(η5-C5Me4Ph)2] (4) při teplotě 145 C poskytl po 5 hodinách zahřívání paramagnetický titanocen s jednou methylenovou vazbou [Ti(III)(η5-C5Me4Ph){η5:η1-C5Me3Ph(CH2)}] (9). Na rozdíl od permethylovaného titanocenového komplexu s jednou methylenovou vazbou [Ti(III)(η5-C5Me5){η5:η1-C5Me4(CH2)}] (1) jenž byl popsán jako krystalograficky nepravidelný [5], rentgenostrukturní analýza komplexu 9 poskytla molekulární parametry s téměř o jeden řád lepší přesností, než naměřené esd-hodnoty
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170995