Počet záznamů: 1  

Veřejno-soukromá partnerství a unijní právo se zřetelem k zadávání veřejných zakázek

 1. 1. 0322768 - USP-I 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Malíř, Jan
  Veřejno-soukromá partnerství a unijní právo se zřetelem k zadávání veřejných zakázek.
  [PPP partnerships and EU law with respect to placing public contracts.]
  Jurisprudence. Roč. 18, č. 2 (2009), s. 20-31 ISSN 1802-3843
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700680701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: public private partnership * Community law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Využití konceptu veřejno-soukromého partnerství při zadávání veřejných zakázek přináší povinnost členského státu respektovat unijní pravidla. Existence jednotných pravidel umožňuje srovnatelné podmínky pro členské státy při uzavírání partnerství.

  Using the concept of PPP partnership when placing public contracts brings about the duty of the member state to respect the EU rules. The existence of particular rules enables comparable conditions for the member states during a PPP partnership creation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170930