Počet záznamů: 1  

Helquats: A facile, modular, scalable route to novel helical dications

 1. 1. 0322760 - UOCHB-X 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Adriaenssens, Louis - Severa, Lukáš - Šálová, Tereza - Císařová, I. - Pohl, Radek - Šaman, David - Rocha, S. V. - Finney, N. S. - Pospíšil, Lubomír - Slavíček, P. - Teplý, Filip
  Helquats: A facile, modular, scalable route to novel helical dications.
  [Helquaty: snadná, modulární a robustní syntéza nových helikálních dikationtů.]
  Chemistry - A European Journal. Roč. 15, č. 5 (2009), s. 1072-1076 ISSN 0947-6539
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) OC 140
  Program:OC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: air-tolerant cycloisomerization * diquat * elektrochemistry * helical structures
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 5.382, rok: 2009

  We have developed a three-step synthesis of helquats, a novel class of small helical dications representing a missing structural link between helicenes and viologens. The parent helquat is a water-soluble, blue fluorophore and can be prepared by a unique metal-catalyzed [2+2+2] cycloisomerization in water under aerobic conditions.

  Vyvinuli jsme třístupňovou syntézu nové třídy helikálních extendovaných diquatů (helquatů). Helquaty představují novou kombinaci strukturních motivů typických pro heliceny a viologeny. Základní helquat představuje vodorozpustný modrý fluorofor a lze jej připravit pomocí unikátní kovem katalyzované [2+2+2] cykloizomerace ve vodě v přítomnosti vzduchu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170925