Počet záznamů: 1  

Isothermal Vapour-Liquid Equilibria in the Binary and Ternary Systems Composed of tert-Butyl Methyl Ether, 3,3-Dimethyl-2-butanone and 2,2-Dimethyl-1-propanol

 1. 1. 0322757 - UCHP-M 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bernatová, Svatoslava - Pavlíček, Jan - Wichterle, Ivan
  Isothermal Vapour-Liquid Equilibria in the Binary and Ternary Systems Composed of tert-Butyl Methyl Ether, 3,3-Dimethyl-2-butanone and 2,2-Dimethyl-1-propanol.
  [Izotermní rovnováhy kapalina pára v soustavách tvořených tert-butyl methyl etherem, 3,3-dimethyl-2-butanonem a 2,2-dimethyl-1-propanolem.]
  Fluid Phase Equilibria. Roč. 278, 1-2 (2009), s. 129-134 ISSN 0378-3812
  Grant CEP: GA ČR GA104/07/0444
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: alcohol * ether * ketone
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.857, rok: 2009

  Vapour–liquid equilibrium data in the three binary tert-butyl methyl ether plus 3,3-dimethyl-2-butanone, 3,3-dimethyl-2-butanone plus 2,2-dimethyl-1-propanol, tert-butyl methyl ether plus 2,2-dimethyl-1-propanol systems, and in the ternary tert-butyl methyl ether plus 3,3-dimethyl-2-butanone plus 2,2-dimethyl-1-propanol system are reported. The data were measured isothermally at 320.00, 330.00 and 340.00 K covering the pressure range 12–118 kPa. The binary vapour–liquid equilibrium data were correlated using the Wilson and NRTL equations by means of a new algorithm; resulting parameters were then used for calculation of phase behaviour in the ternary system and for subsequent comparison with experimental data.

  Rovnováhy kapalina pára byly měřeny v binárních a ternární soustavě tvořených tert-butyl methyl etherem, 3,3-dimethyl-2-butanonem a 2,2-dimethyl-1-propanolem. Data byla měřena izotermně při 320, 330 a 340 K, a korelována novou robustní procedurou. Získané parametry byly použity k predikci dat ternárních.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170923