Počet záznamů: 1  

Effect of preparation procedure on the structure, morphology, and optical properties of nanocomposites of poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene] with gold nanoparticles

 1. 1. 0322702 - UMCH-V 2009 RIV CN eng J - Článek v odborném periodiku
  Dammer, Ondřej - Vlčková, B. - Procházka, M. - Bondarev, D. - Vohlídal, J. - Pfleger, Jiří
  Effect of preparation procedure on the structure, morphology, and optical properties of nanocomposites of poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene] with gold nanoparticles.
  [Vliv reakčních podmínek při přípravě nanokompozitů poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylenu] se zlatými nanočásticemi na jejich morfologii a optické vlastnosti.]
  Materials Chemistry and Physics. Roč. 115, č. 1 (2009), s. 352-360 ISSN 0254-0584
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050406; GA AV ČR KAN100500652
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: nanocomposites * gold nanoparticles * MEH-PPV
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.015, rok: 2009

  The obtained results clearly show that the morphology and optical properties of Au NPs as well as molecular structure of MEH-PPV in Au/MEH-PPV composites are substantially influenced by the method and conditions used in the composite preparation. When prepared by an in-situ reduction of Au salt in the polymer the optimization of the dispergation period with regards to the addition of the reductant is necessary.

  Získané výsledky jasně ukazují, že morfologie a optické vlastnosti zlatých nanočástic a molekulární struktura polymeru MEH-PPV v nanokompozitu Au/MEH-PPV jsou významně ovlivněny metodou přípravy a reakčními podmínkami při přípravě kompozitu. Při přípravě nanokompozitu metodou in-situ redukce zlatých solí v polymeru je třeba optimalizovat dobu dispergace vzhledem k době přidání redukčního činidla.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005138