Počet záznamů: 1  

Computational and FTIR spectroscopic studies on carbon monoxide and dinitrogen adsorption on a high-silica H-FER zeolite

 1. 1. 0322696 - UOCHB-X 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Nachtigall, Petr - Bludský, Ota - Grajciar, Lukáš - Nachtigallová, Dana - Delgado, M. R. - Areán, C. O.
  Computational and FTIR spectroscopic studies on carbon monoxide and dinitrogen adsorption on a high-silica H-FER zeolite.
  [Výpočetní a FTIR spektroskopická studie adsorpce CO a N2 na vysokosilikátovém zeolitu H-FER.]
  Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 11, č. 5 (2009), s. 791-802 ISSN 1463-9076
  Grant CEP: GA ČR GA203/06/0324; GA MŠk LC512
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: zeolite * adsorption * vibrational dynamics
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.116, rok: 2009

  The combined experimental and computational approach led to detailed characterization of several types of hydrogen-bonded OH...CO and OH...N2 complexes, formed by interaction between the adsorbed molecules and the Brønsted acid OH groups of the zeolite. CO forming linear complexes with OH groups pointing towards a sufficiently ample void space, show the largest adsorption enthalpy which was found to be in the range of -25 to -29 kJ/mol.

  Komplexy CO a N2 molekul s kyselými OH skupinami v zeolitech byly studovány pomocí kombinace experimentálních a teoretických metod. Nestabilnější komplexy se tvoří mezi CO a kyselými OH skupinami, které jsou lokalizovány ve volném prostoru kanálovéhosystému. Vypočtené a experimentální adsorpční enthalpie jsou v rozmezí od -25 do -29 kJ/mol.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170877