Počet záznamů: 1  

A reconstruction algorithm for the essential graph

 1. 1. 0322545 - UTIA-B 2014 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Studený, Milan - Vomlel, Jiří
  A reconstruction algorithm for the essential graph.
  [Rekonstrukční algoritmus pro esenciální graf.]
  International Journal of Approximate Reasoning. Roč. 50, č. 2 (2009), s. 385-413 ISSN 0888-613X
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100750603; GA MŠk 1M0572; GA ČR GA201/08/0539; GA ČR GA201/04/0393
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Bayesian network structure * chain graph * essential graph * standard imset
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 2.090, rok: 2009
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/MTR/studeny-0322545.pdf

  A standard graphical representative of a Bayesian network structure is a special chain graphs, known as an essential graph. An alternative algebraic approach to the mathematical description of this statistical model uses instead a certain integer-valued vector, known as a standard imset. We give a direct formula for the translation of any chain graph describing a Bayesian network structure into the standard imset. Moreover, we present a two-stage algorithm which makes it possible to reconstruct the essential graph on the basis of the standard imset. The core of the paper is the proof of correctness of the algorithm.

  Stadardní grafický representant struktury Bayesovké sítě je speciální řetězcový graf, nazývaný esenciální graf. Alternativní algebraický přístup k matematickému popisu tohoto statistického modelu namísto toho používá jistý celočíselný vektor, nazývaný stadardní imset. Uvádíme přímý vzorec pro překlad jakéhokoliv řetězcového grafu popisující strukturu Bayesovké sítě do standardního imsetu. Navíc, navrhujeme dvojfázový algoritmus který umožnuje rekonstruovat esenciální graf na základě standardního imsetu. Podstatou článku je důkaz korektnosti tohoto algoritmu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170769