Počet záznamů: 1  

Obnovljeno partnerstvo med Čehi in Slovenci. Petnajst let na novo razvijajočega se kulturnega in znanstvenega sodelovanja

 1. 1. 0322541 - HIU-Y 2009 RIV SI slv J - Článek v odborném periodiku
  Hladký, Ladislav
  Obnovljeno partnerstvo med Čehi in Slovenci. Petnajst let na novo razvijajočega se kulturnega in znanstvenega sodelovanja.
  [Renewed Partnership between Czechs and Slovenians. Fifteen Years of Newly Developing Cultural and Scientific Cooperation.]
  Kronika - časopis za slovensko krajevno zgodovino. Roč. 57, č. 1 (2009), s. 113-119 ISSN 0023-4923
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) MEB090614
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Czechs and Slovenians * mutual cultural contacts
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Razprava se posveča problematiki razvoja češko-slovenskih odnosov in sodelovanja na področju šolstva, znanosti in kulture v letih 1993-2008. Obravnava tudi pouk slovenščine na čeških univerzah, številne znanstvene konference in razstave, ki so pripomnile bogato zgodovino odnosov med obema narodoma. Avtor omenja tudi najnovejše publikacije, posvečene zgodovini češko-slovenskih političnih in kulturnih odnosov, ki so v opazovanem obdobju izšle na Češkem in v Sloveniji.

  The article informs about the development of the Czech-Slovenian collaboration in the field of education, science and culture in 1993-2008. It mentions the teaching of the Slovenian language at several Czech universities and a range of exhibitions and scientific conferences commemorating historical bonds between the two nations and their mutual cultural proximity. It also refers to the latest publications on the history of the Czech-Slovenian political and cultural relations published in the Czech Republic and Slovenia in the reviewed period.

  Článek informuje o rozvoji česko-slovinské spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury v letech 1993–2008. Zmiňuje se o výuce slovinského jazyka na několika českých vysokých školách a o řadě výstav a vědeckých konferencí připomínajících historické vazby mezi oběma národy a jejich vzájemnou kulturní blízkost. Zaznamenány jsou rovněž nejnovější publikace o dějinách česko-slovinských politických a kulturních styků, které v sledovaném období vyšly v České republice a ve Slovinsku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170765