Počet záznamů: 1  

Volumetric Behaviour of Binary Liquid Systems Composed of Toluene, Isooctane and Methyl tert-Butyl Ether at Temperatures from 298.15 K to 328.15 K

 1. 1. 0322489 - UCHP-M 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Morávková, Lenka - Wagner, Zdeněk - Linek, Jan
  Volumetric Behaviour of Binary Liquid Systems Composed of Toluene, Isooctane and Methyl tert-Butyl Ether at Temperatures from 298.15 K to 328.15 K.
  [Stavové chování binárních kapalných systémů složených z toluenu, isooktanu a methylterc.butyletheru při teplotách 298.15-328.15 K.]
  Journal of Chemical Thermodynamics. Roč. 41, č. 5 (2009), s. 591-597 ISSN 0021-9614
  Grant CEP: GA ČR GA104/06/0656; GA ČR GA104/09/0666
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: density * speed of sound * binary mixture
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.966, rok: 2009

  The densities and speeds of sound of (toluene plus isooctane), (MTBE plus toluene) and (MTBE plus isooctane) were measured at four temperatures within 298.15 K and 328.15 K, and the respective values of excess volumes VE and adiabatic compressibility κS were calculated. The VE and κS values were fitted to the Redlich-Kister equation. The VE values for (MTBE plus toluene) are negative and decreasing with increasing temperature. The other systems show positive VE with comparatively small temperature dependence.

  Změřili jsme hustoty a rychlost zvuku soustav toluen isooktan, MTBE toluene a MTBE isooktan při čtyřech teplotách v rozmezí 298.15 až 328.15 K a vypočítali hodnoty dodatkových objemů VE a adiabatických kompresibilit κS. Tyto VE a κS hodnoty byly korelovány Redlichovou-Kisterovou rovnicí. Hodnoty VE pro MTBE toluen jsou negativní a klesají s rostoucí teplotou. Ostatní systémy vykazují kladná VE s relativně malou teplotní závislostí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170731