Počet záznamů: 1  

Extraction of PCR-ready DNA from Staphylococcus aureus bacteriophages using carboxyl functionalized magnetic nonporous micropsheres

 1. 1. 0322285 - UMCH-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kahánková, J. - Španová, A. - Pantůček, R. - Horák, Daniel - Doškař, J. - Rittich, B.
  Extraction of PCR-ready DNA from Staphylococcus aureus bacteriophages using carboxyl functionalized magnetic nonporous micropsheres.
  [Extrakce PCR-ready DNA z bakteriofágů Staphylococcus aureus pomocí magnetických neporézních mikročástic s karboxylovými skupinami.]
  Journal of Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. Roč. 877, č. 1 (2009), s. 599-602 ISSN 1570-0232
  Grant CEP: GA ČR GA203/05/2256
  Grant ostatní:European Commission(XE) 6FP-LSHM-CT-2006-019064
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: magnetic microspheres * P(HEMA-co-EDMA) * staphylococcus aureus
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.777, rok: 2009

  Magnetic microspheres P(HEMA-co-EDMA) were used for PCR-ready phage DNA isolation from lysogenic strains of Staphylococcus aureus, including two newclinical isolates. The conditions of phage particle lysis were optimized. The quality of eluted phage DNA was evaluated by PCR. It was demonstrated that PCRready phage DNA can be isolated from small volumes of phage lysates (150 µl) by magnetic microspheres. The reported method is very expeditious without using toxic compounds such as phenol or chloroform. It can be used for phage identification and phage gene detection.

  Magnetické mikročástice P(HEMA-co-EDMA) byly použity pro PCR-ready izolaci fágové DNA z lysogenních kmenů Staphylococcus aureus, včetně dvou nových klinických izolátů. Byly optimalizovány podmínky pro lyzi fágů. Kvalita eluované fágové DNA byla stanovena PCR. PCR ready fágová DNA může být izolována z malých objemů fágových lyzátů (150 µl) magnetickými mikročásticemi. Popsaná metoda je velmi rychlá a nepoužívá toxické látky jako je fenol nebo chloroform. Lze ji použít pro identifikaci fágů a detekci fágových genů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170596