Počet záznamů: 1  

Displacive phase transformation

 1. 1. 0322283 - FZU-D 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Paidar, Václav - Ostapovets, Andrej
  Displacive phase transformation.
  [Posuvné fázové transformace.]
  Solid State Phenomena. Roč. 150, - (2009), s. 159-174 ISSN 1012-0394
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: displacive phase transformations * planar stacking faults * γ-surfaces * volume changes
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://www.scientific.net/3-908451-66-3/159/

  Shear deformation and shuffling of atomic planes are considered as elementarz mechanisms of collective atomic motion. General displacements are examined, i.e.γ-surface type calculation, producing in combination with homogeneous deformation the hcp structure (martensitic type) from the initial bcc structure (austenitic type).

  Smykové deformace a vysouvání atomárních rovin jsou uvažovány jako elementární mechanizmy kolektivního pohybu atomů. Jsou zkoumána obecná posunutí, tj. výpočty γ-ploch, která v kombinaci s homogenní deformací vedou k hcp struktuře martenzitického typu z výchozí bcc struktury austenitu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170594