Počet záznamů: 1

Orientational and structural properties of ferroelectric liquid crystal with broad temperature range of the SmC* phase by .sup.13./sup.C NMR, x-ray scattering and dielectric spectroscopy

 1. 1.
  0322212 - FZU-D 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Bubnov, Alexej M. - Domenici, V. - Hamplová, Věra - Kašpar, Miroslav - Veracini, C.A. - Glogarová, Milada
  Orientational and structural properties of ferroelectric liquid crystal with broad temperature range of the SmC* phase by 13C NMR, x-ray scattering and dielectric spectroscopy.
  [Orientační a strukturní vlastnosti feroelektrických kapalných krystalů se širokou oblastí existence SmC* fáze studované pomocí 13C NMR, roentgenové difrakce a dielektrické spektroskopie.]
  Journal of Physics-Condensed Matter. Roč. 21, č. 3 (2009), 035102/1-035102/8 ISSN 0953-8984
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) GA202/09/0047; GA ČR GA202/05/0431; GA MŠk OC 175; GA AV ČR IAA100100710
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: ferroelectric liquid crystal * high spontaneous polarization * 13C nuclear magnetic resonance * x-ray scattering * dielectric spectroscopy * viscosity
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.964, rok: 2009

  Thermotropic liquid crystalline (LC) materials laterally substituted by a methyl group on the aromatic ring of the alkoxybenzoate unit far from the chiral centre exhibit a very broad temperature range in the ferroelectric smectic C* (SmC*) phase on cooling with a very high spontaneous polarization and tilt angle at saturation. LC material, representative of this category of LCs, has been studied by solid state 13C-NMR, SAXS, dielectric spectroscopy and optical methods. Values of the spontaneous tilt angle measured optically are compared to those determined from the x-ray data and discussed. 13C-NMR data allowed to get the information about the degree of orientational order of the SmC* phase and revealed the complete unwinding of the helical axis at the magnetic field of 9.4 T. This result is discussed in the framework of recent publications on the effect of the magnetic field on the supra-molecular structure of the SmC* phase.

  Termotropní kapalně krystalické materiály laterálně substituované methyl skupinou na aromatickém kruhu alkoxy benzoové jednotky vzdálené od chirálního centra vykazují feroelektrickou smektickou C* fázi při chlazení ve velmi širokém rozsahu teplot. Tyto materiály byly studovány pomocí 13C NMR spektroskopie, roentgenové difrakční spektroskopie, dielektrické spektroskopie a optických metod. Hodnoty úhlu náklonu molekul v smektické fázi měřené opticky byly srovnány s těmito hodnotami zjištěnými pomocí roentgenové difrakční spektroskopie a diskutovány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170534