Počet záznamů: 1

Automatic beam alignment system for a pulsed infrared laser

 1. 1.
  0322205 - FZU-D 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Král, Lukáš
  Automatic beam alignment system for a pulsed infrared laser.
  [Automatický systém stabilizace svazku pulzní­ho infračerveného laseru.]
  Review of Scientific Instruments. Roč. 80, č. 3 (2009), 013102/1-013102/5 ISSN 0034-6748
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0814; GA MŠk(CZ) LC528
  GRANT EU: European Commission(XE) 506350 - LASERLAB-EUROPE
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: laser * beam alignment * automatization
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 1.521, rok: 2009

  A fully automatic alignment system for a pulsed infrared laser beam was developed and tested. It compensates for long-term fluctuations of the beam initial position and direction. The solution is based on two InGaAs quadrant photodiodes as the position detectors and two motorized mirrors controlled by a personal computer.

  Je popsán plně automatický systém pro nastavení­ polohy a směru svazku pulzního infračerveného laseru, který byl autorem vyvinut a otestován. Tento systém je schopen kompenzovat nežádoucí­ pomalé odchylky svazku. Je založen na dvou kvadrantní­ch fotodiodách typu InGaAs a dvou motorizovaných zrcadlech ří­zených počí­tačem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170528