Počet záznamů: 1  

Zákon o nabídkách převzetí

 1. 1. 0322190 - USP-I 2009 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Havel, Bohumil - Pihera, V.
  Zákon o nabídkách převzetí.
  [Takeover Bid Act.]
  1. - Praha: C. H. Beck, 2009. 272 s. ISBN 978-80-7400-051-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: duty to offer * commercial law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Cílem předkládaného komentáře je zejména usnadnit zájemcům orientaci v novém předpise, a to především s důrazem na jeho praktické využití. Zvláštní pozornost je věnována problematice vzniku nabídkové povinnosti.

  The aim of the proposed commentary is mainly to facilitate those interested to orient themselves in the new regulation with emphasis on its practical application. Special attention is paid to the issue of the constitution of the duty to offer.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170516