Počet záznamů: 1  

Human erythrocytes bind and inactivate type 5 adenovirus by presenting Coxsackie virus-adenovirus receptor and complement receptor 1

 1. 1. 0322079 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Carlisle, R. C. - Di, Y. - Cerny, A. M. - Sonnen, A. F. P. - Sim, R. B. - Green, N. K. - Šubr, Vladimír - Ulbrich, Karel - Gilbert, R. J. C. - Fisher, K. D. - Finberg, R. W. - Seymour, L. W.
  Human erythrocytes bind and inactivate type 5 adenovirus by presenting Coxsackie virus-adenovirus receptor and complement receptor 1.
  [Lidské erytrocyty obsahující Coxsakie virus-adenovirus receptor a komplement receptor 1 váží a inaktivují adenovirus typu 5.]
  Blood. Roč. 113, č. 9 (2009), s. 1909-1918 ISSN 0006-4971
  GRANT EU: European Commission(XE) 512087 - GIANT
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: adenovirus * erythrocyte * complement receptor 1
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 10.555, rok: 2009

  Here we report the unexpected presence of high affinity Ad5 receptors on human erythrocytes, which may function as decoys to protect organism against systemic virus infection, perhaps representing an evolutionary response to the challenge of widespread adenovirus pathology. Here we define the mechanism of Ad5 binding to human erythrocytes and document presentation of Coxsackie virus-adenovirus receptor (CAR) and complement receptor 1 (CR1), which efficiently sequester Ad5 in the absence and presence of anti-Ad5 antibodies, respectively. We demonstrate that erythrocyte binding alters the blood circulation profile of intravenously administered Ad5 and dramatically reduces its extravasation and infectivity. "Stealthing" of Ad5 using hydrophilic polymers may enable circumvention of these natural virus traps.

  Práce popisuje neočekávanou přítomnost receptorů s vysokou afinitou k adenovirům typu 5 (Ad5) na lidských erytrocytech, které mohou fungovat jako past chránící organismus před systémovou virální infekcí. Práce popisuje mechanismus vazby Ad5 k lidským erytrocytům a dokumentuje přítomnost Coxsackie virus-adenivirus receptorů (CAR) a pro receptor komplementu 1 (CR 1), které účinně vychytávají Ad5 jak bez přítomnosti, tak v přítomnosti anti-Ad5 protilátek. V práci je doloženo, že vazba Ad5 k erytrocytům mění profil cirkulace intravenosně aplikovaného Ad5 v krvi a významně snižuje jeho extravazaci a infektivitu. Povrchová modifikace „stealthing“ Ad5 hydrofilními polymery může umožnit obejít tyto přirozené virální pasti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170436