Počet záznamů: 1  

Improved Power and Mass Transfer Correlations for Design and Scale-up of Multi-Impeller Gas–Liquid Contactors

 1. 1. 0322058 - UCHP-M 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Moucha, T. - Linek, V. - Erokhin, K. - Rejl, J.F. - Zedníková, Mária
  Improved Power and Mass Transfer Correlations for Design and Scale-up of Multi-Impeller Gas–Liquid Contactors.
  [Vylepšené korelace příkonu a přenosu hmoty pro návrh a zvětšování měřítka vícemíchadlových nádob s disperzí kapalina-plyn.]
  Chemical Engineering Science. Roč. 64, č. 3 (2009), s. 598-604 ISSN 0009-2509
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: multi-impeller vessel * mass transfer coefficient * scale-up
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 2.136, rok: 2009

  The experimental conditions corresponded with those used earlier in geometrically similar laboratory scale vessel of inner diameter 0.29m. The same impeller types and their combinations were used as well as the experimental techniques and forms of the data treatment/correlations, which distinguish bottom and upper section behaviour. Distilled water, representing a low-viscosity coalescent batch was used as the liquid phase. It was found that the correlations established on the basis of the laboratory scale data might be used to describe the transport characteristics in the pilot-plant vessel. The more precise correlations, based on the data from both the laboratory and the pilot-plant scale vessels have also been established

  Experimentální podmínky souhlasí s podmínkami použitými v geometricky podobné laboratorní nádobě (vnitřní průměr 0.29m). Také byly použity stejné konfigurace stejných typů míchadel, experimentální metody i zpracování výsledků do korelací stejného typu, které rozlišují odlišné chování spodního a horních míchadel. Destilovaná voda reprezentující nízko-viskosní koalescentní vsádky byla použita jako kapalná fáze. Bylo zjištěno, ze korelace získané na základě dat z laboratorní nádoby mohou být použity také k návrhu transportních charakteristik provozních zařízení. Článek prezentuje přesnější korelace získané z dat obou nádob, jak ze zařízení laboratorní velikosti tak z poloprovozní.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170419