Počet záznamů: 1  

Desorption kinetics of hydrogen in Mg.sub.2./sub.NiH.sub.4./sub. hydride and in hydrogenated eutectic (Mg/Mg.sub.2./sub.Ni)H.sub.x./sub

 1. 1. 0322049 - UFM-A 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Čermák, Jiří - Král, Lubomír
  Desorption kinetics of hydrogen in Mg2NiH4 hydride and in hydrogenated eutectic (Mg/Mg2Ni)Hx
  [Kinetika desorpce vodíku Mg2NiH4 hydridu a navodíkovaném eutektiku (Mg/Mg2Ni)Hx]
  Defect and Diffusion Forum. Roč. 283-286, - (2009), s. 639-648 ISSN 1012-0386.
  [DSL 2008, International Conference on Diffusion in Solids and Liquids /4./. Barcelona, 09.07.2008-11.07.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/07/0010
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: intermetallic compounds * magnesium alloys * hydrogen-storage materials
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  http://www.scientific.net/3-908451-69-8/639/

  Mg-Ni alloys are perspective hydrogen storage materials. In the present work, kinetics of hydrogen desorption was studied in Mg2NiH4 hydride and in hydrogenated eutectic (Mg/Mg2Ni)Hx. Time dependence of desorbed hydrogen was measured in temperature interval 552–723 K and hydrogen diffusion coefficients were evaluated from obtained desorption curves. Results were interpreted in relation to phase composition investigated parallel by XRD. It was found that microtwinned low-temperature phase LT2 slows-down considerably the hydrogen desorption rate.

  Slitiny Mg-Ni jsou perspektivní materiály pro ukládání vodíku. V této práci byla studována kinetika desoprce vodíku Mg2NiH4 hydridu a v navodíkovaném eutektiku (Mg/Mg2Ni)Hx. časová závislost desorbovaného vodíku byl měřena v teplotním intervalu 552–723 K a koeficienty difúze vodíku byly vyhodnocenyze získaných desorpčních křivek. Výsledky byl interpretovány ve vztahu k fázovému složení, které bylo současně studováno rentgenovou difrakcí. Byla zjištěno, že mikrozdvojčatělá nízkoteplotní fáze LT2 významně snižuje rychlost desorpce vodíku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170412