Počet záznamů: 1  

Silver self-diffusion in Al.sub.2./sub.O.sub.3./sub./QE22 magnesium alloy matrix composite

 1. 1. 0322048 - UFM-A 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Stloukal, Ivo - Čermák, Jiří
  Silver self-diffusion in Al2O3/QE22 magnesium alloy matrix composite.
  [Autodifúze stříbra v hořčíkovém kompozitu typu Al2O3/QE22.]
  Defect and Diffusion Forum. Roč. 283-286, - (2009), s. 155-160 ISSN 1012-0386.
  [DSL 2008, International Conference on Diffusion in Solids and Liquids /4./. Barcelona, 09.07.2008-11.07.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/05/2115
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: magnesium * silver diffusion * interface
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  http://www.scientific.net/3-908451-69-8/155/

  Self-diffusion of 110mAg has been investigated in fiber reinforced QE22 magnesium alloy matrix composite. Short Saffil fibers (97% delta-Al2O3 + 3% SiO2) were used as reinforcement. The diffusion measurements were carried out in the temperature interval 648 – 728 K by serial sectioning method. The volume diffusion coefficients Dv (alloy without reinforcement) and the effective diffusion coefficients Deff (alloy with reinforcement) were obtained by analysis of the penetration curves. The silver diffusion coefficient in the interface boundary matrix/Saffil D i was also estimated. The temperature dependence of volume diffusion coefficients Dv was compared with previous data measured using 65Zn in the same alloy and with literature data for Zn impurity diffusion in Mg single crystal.

  Autodifúze 110mAg byla studován ve hořčíkové slitině QE22 vyztužené vlákny. Jako vlákna byly použity krátká Saffilová vlákna (97% delta-Al2O3 + 3% SiO2). Difúzní měření porbíhala v teplotním intervalu 648 – 728 K za použití metody odebírání vrstev. Koeficienty objemové difúze Dv (slitina bez vyztužení) a eefektivní difúzní koeficienty Deff (slitina s vlákny) byly získány analýzou penetračních křivek. Byl také odhadnut koeficient difúze stříbra D i v mezifázové hranici matrice/Saffil. Teplotní závislost koeficientů Dv byla porovnána s daty naměřenými na stejné slitině s pomocí 65Zn a s literárními daty difúze Zn v monokrystalu Mg.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170411