Počet záznamů: 1

Sporné případy použití ozbrojené síly a poslední vývoj v oblasti mezinárodněprávní úpravy použití ozbrojené síly

 1. 1.
  0322039 - USP-I 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Popenková, Monika
  Sporné případy použití ozbrojené síly a poslední vývoj v oblasti mezinárodněprávní úpravy použití ozbrojené síly.
  [Contentious Cases of the Use of Armed Force and Recent Development in the Area of International Law Regulation of the Use of Armed Force.]
  Právník. Roč. 148, č. 3 (2009), s. 309-330 ISSN 0231-6625
  Grant CEP: GA AV ČR KJB700680601
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: public international law * Use of Armed Force
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Příspěvek podává stručný přehled sporných případů použití ozbrojené síly, o jejichž legalitě se vedou spory jak v nauce mezinárodního práva, tak i v mezinárodní praxi.Poslední vývoj v oblasti mezinárodněprávní úpravy použití ozbrojené síly.

  The contribution provides a brief overview of contentious cases of the use of armed forces, whose legality is discussed both in the theory of international law and in the international practice. Recent development in the area of international regulation of the use of armed forces.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170407