Počet záznamů: 1

Využití podpory Microsoft Excel při aplikaci základních statistických metod

 1. 1.
  0321887 - UTIA-B 2009 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Fabian, F. - Horálek, V. - Král, J. - Křepela, J. - Michálek, Jiří
  Využití podpory Microsoft Excel při aplikaci základních statistických metod.
  [Use of Microsoft Excel for Application of Basic Statistical Methods.]
  Praha: Česká společnost pro jakost o.s, 2009. 194 s. Kvalita / Quality / Qualitat. ISBN 978-80-02-02102-5
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: basic statistical methods * statistical estimates * statistical tests * stochastic dependence * statistical process control SPC * measurement system analysis MSA
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  Publikace obsahuje základní statistické metody a nástroje Microsoft Excelu vhodné pro řízení jakosti. Přiložené CD obsahuje řešené příklady a programy v Excelu. Publikace je určena lidem z praxe a studentům

  The publication conteins basic statistical methods and tools form Microsoft Excel that are suitable for quality control. Enclosed CD contains solved examples and programs in Excel. This publication is designed for people of practice and students
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170298