Počet záznamů: 1  

Cenzurní zásahy do české kultury v letech 1948-1989

 1. 1. 0321854 - USP-I 2009 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Adamová, Karolina
  Cenzurní zásahy do české kultury v letech 1948-1989.
  [Censorship interventions into Czech culture in 1948-1989.]
  Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009 - (Kuklík, J.), s. 451-467. ISBN 978-80-7201-741-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: censorship * Czech culture
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Autorka v kapitole uvádí přehled státních a stranických orgánů, v jejichž kompetenci byla cenzura od r. 1948 do roku 1989. Cenzura v kultuře se zaměřovala na literaturu, sdělovací prostředky a film.

  In the chapter, the author provides an overview of state and party bodies in whose competence was censorship from 1948 to 1989. Censorship in culture was focused on literature, media and film.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170272