Počet záznamů: 1

On the interpretation of normal and inverse magnetic fabric in dikes: Examples from the Eger Graben, NW Bohemian Massif

 1. 1.
  0321769 - GLU-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Chadima, Martin - Cajz, Vladimír - Týcová, P.
  On the interpretation of normal and inverse magnetic fabric in dikes: Examples from the Eger Graben, NW Bohemian Massif.
  [Příspěvek k interpretaci normální a inverzní magnetické stavby na příkladu oháreckého riftu, sz. Českého masivu.]
  Tectonophysics. Roč. 466, 1-2 (2009), s. 47-63 ISSN 0040-1951
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300130612
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: anisotropy of magnetic remanence * anisotropy of magnetic susceptibility * EBSD * Lattice prefered orientation * multifunkction Kappabridge
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Impakt faktor: 1.935, rok: 2009

  Normal or inverse fabric in dikes may either reflect the presence of multi-domain (MD)/single-domain (SD) grains or it may result from different orientation mechanisms of magnetic minerals in magmas of different viscosities. The ambiguity in physical vs. geological cause of normal/inverse magnetic fabric must be answered before any successful geological interpretation of magnetic fabric can be made. In order to address this problem, we studied magnetic fabric of selected dikes associated with the SW–NE trending Eger Graben (NW Bohemian Massif). The type of magnetic fabric is lithology-dependent: normal magnetic fabric was found in bostonite and trachybasalt dikes, inverse magnetic fabric was found in camptonite dikes. It is suggested to use preferably anisotropy of magnetic remanence as it reflects the ‘true’ rock fabric more accurately than AMS fabric.

  Normální a inverzní magnetická stavba v žilách odráží buď přítomnost multidoménových a jednodoménových zrn nebo může být způsobena rozdílnými mechanismy orientace zrn odrážejících rozdílné viskozity magmatu. Tato nejednoznačnost musí být vyřešena před tím, než je magnetická stavba využita pro geologické interpretace. Za tímto účelem byly studovány magnetická stavby vybraných žil z oháreckého riftu na sz. Českého masivu. Magnetická stavba těchto žil je závislá na litologii: normální stavba je charakteristická pro bostonit a trachybasalt, inverzní stavba pro camptonit.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170207