Počet záznamů: 1  

Poly(N,N-dimethylacrylamide)-coated maghemite nanoparticles for stem cell labeling

 1. 1. 0321696 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Babič, Michal - Horák, Daniel - Jendelová, Pavla - Růžičková, Kateřina - Herynek, V. - Trchová, Miroslava - Mašínová, Katarína - Lesný, Petr - Pollert, Emil - Hájek, M. - Syková, Eva
  Poly(N,N-dimethylacrylamide)-coated maghemite nanoparticles for stem cell labeling.
  [Maghemitové nanočástice povlečené poly(N,N-dimethylakrylamidem) pro značení kmenových buněk.]
  Bioconjugate Chemistry. Roč. 20, č. 2 (2009), s. 283-294 ISSN 1043-1802
  Grant CEP: GA MŠk 1M0538; GA AV ČR KAN201110651; GA AV ČR KAN200200651
  Grant ostatní:European Commission(XE) FP6 LSHB-CT-2005-512146
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50390703; CEZ:AV0Z1010921
  Klíčová slova: poly(N,N-dimethylacrylamide) * magnetic * MRI
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.350, rok: 2009

  Maghemite (gamma-Fe2O3) nanoparticles were obtained by the coprecipitation of Fe(II) and Fe (III) salts with ammonium hydroxide followed by oxidation with sodium hypochlorite. Solution radical polymerization of N,N-dimethylacrylamide (DMAAm) in the presence of maghemite nanoparticles yielded poly(N,N-dimethylacrylamide) (PDMAAm)-coated maghemite nanoparticles. In vivo MR imaging of PDMAAm-modified iron oxide-labeled rat bone marrow mesenchymal stem cells (rMSCs) implanted in a rat brain confirmed their better resolution compared with Endorem-labeled cells.

  Maghemitové (gamma-Fe2O3) nanočástice byly připraveny koprecipitací Fe(II) a Fe (III) solí hydroxidem amonným následovanou oxidací chlornanem sodným. Roztokovou radikálovou polymerizací N,N-dimethylakrylamidu (DMAAm) v přítomnosti maghemitových nanočástic byly získány poly(N,N-dimethylakrylamidem) (PDMAAm) povlečené maghemitové nanočástice. In vivo MR zobrazení PDMAAm-modifikovanými oxidy železa označených potkaních mesenchymálních kmenových buněk kostní dřeně (rMSCs) implantovaných do mozku potkana prokázalo jejich lepší kontrast v porovnání s buňkami značenými Endoremem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170160