Počet záznamů: 1  

Towards Evaluation Games for Fuzzy Logics. Chapter 6

 1. 1. 0321367 - UIVT-O 2009 RIV NL eng M - Část monografie knihy
  Cintula, Petr - Majer, Ondrej
  Towards Evaluation Games for Fuzzy Logics. Chapter 6.
  [Evaluační hry pro fuzzy logiky.]
  Games: Unifying Logic, Language, and Philosophy. New York: Springer Science+ Business Media B.V, 2009 - (Majer, O.; Pietarien, A.; Tulenheimo, T.), s. 117-138. Logic, Epistemology, and the Unity of Science, 15. ISBN 978-1-4020-9373-9
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0545; GA ČR GA401/04/0117
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504; CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: game-theoretic semantics * evaluation games * fuzzy logic * Lukasiewicz logic
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika

  The article provides two kinds of game-theoretical semantics for fuzzy logics with special attention to Łukasiewicz logic. The first one is a generalization of the evaluation games for classical logic. It is shown that it provides an interesting contribution to the model theory of fuzzy logics as, unlike the standard semantics, it can deal with the so-called non-safe models. The second kind of semantics makes explicit the intuition about fuzzy logics as logics of partial truth and provides a semantics in the form of a bargaining game. Finally, a basic kind of logic of informational independence of a Hintikka-Sandu style is introduced.

  Článek zavádí dva druhy herní-teoretické sémantiky pro fuzzy logiky s důrazem na logiku Lukasiewiczovu. První je zobecněním evaluačních her pro klasickou logiku. Tato sémantika poskytuje zajímavé důsledky pro teorii modelů fuzzy logik, jelikož umožňuje studovat i tzn. "non-safe" modely. Druhá sémantika explikuje základní intuici o fuzzy logikách jakožto logikách částečné pravdivosti a je založena na "vyjednávacích" hrách. Na závěr je zavedena jednoduchá logika informační nezávislosti ve stylu Hinkikky a Sandu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169937