Počet záznamů: 1

Investigation of the mechanical and physical properties of greywacke specimens

 1. 1.
  0321342 - UGN-S 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Holub, Karel - Konečný, Pavel - Knejzlík, Jaromír
  Investigation of the mechanical and physical properties of greywacke specimens.
  [Vyšetřování fyzikálně-mechanických vlastností vzorků droby.]
  International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. Roč. 46, č. 1 (2009), s. 188-193 ISSN 1365-1609
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: greywacke * mechanical and physical properties
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  Impakt faktor: 1.142, rok: 2009
  www.elsevier.com/locate ijrmms

  This paper presents some results of laboratory experiments aimed at determination mechanical and physical properties of Lower Carboniferous greywacke samples, e.g. ultrasonic velocity vp under hydrostatic pressure, stress-strain behaviour, bulk density and splitting tensile strength. Moreover, petrological structure was examined using thin section of original material under optically polarizing microscope.

  V práci jsou uvedeny některé výsledky laboratorních experimentů provedených za účelem stanovení fyzikálně-mechanických vlastností vzorků kulmské droby, jako jsou: ultrazvuková rychlost vp při hydrostatickém tlaku, napěto-deformační vlastnosti, hustota a pevnost v příčné tahu. Navíc byla u vzorků vyšetřována petrologická struktura na tenkých výbrusech původní horniny pod opticky polarizujícím mikroskopem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169923