Počet záznamů: 1

Poziční generátor a měření sociálního kapitálu v egocentrické síti

 1. 1.
  0321319 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šafr, Jiří
  Poziční generátor a měření sociálního kapitálu v egocentrické síti.
  [Position Generator and Measurement of Social Capital in an Egocentric Network.]
  Data a výzkum - SDA Info. Roč. 3, č. 2 (2009), s. 211-240 ISSN 1802-8152
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280603; GA MŠk LA09010
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: egocentric social networks * social capital * position generator
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Představuji českou verzi metody měřící egocentrickou sociální síť – Poziční generátor a relevantní měřítka sociálního kapitálu. Respondenti uvádí kontakt na 18 profesí rozdílného statusu. Validitu vybraných měřítek zhodnocuji v regresních modelech se sociodemografickými znaky, etnickou a vzdělanostní diverzitou egosítě a pomocí korelací s efekty vlastností sítě (příjem, profesní mobilita, důvěra, spokojenost se životem a tolerance k etnickým skupinám). Diskutuji porovnání s jinými nástroji a doporučení pro další použití.

  I introduce the Czech version of method measuring egocentric social network – Position generator and relevant social capital measures. Respondents report contacts to 18 jobs with different social status. To assess validity regression models on the measures employing sociodemographics, ethnic and educational network diversity are estimated likewise correlation with effects of social network: income, job mobility, trust, life satisfaction and tolerance to ethic groups. Comparison with other techniques and recommendations for implementations is discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005076