Počet záznamů: 1

Multifunctional cytotoxic stealth nanoparticles. A new model approach with potential for cancer therapy

 1. 1.
  0321304 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Schneider, G. F. - Šubr, Vladimír - Ulbrich, Karel - Decher, G.
  Multifunctional cytotoxic stealth nanoparticles. A new model approach with potential for cancer therapy.
  [Multifunkční cytotoxické stealth nanočástice. Nový modelový systém potenciálně využitelný při léčbě nádorových onemocnění.]
  Nano Letters. Roč. 9, č. 2 (2009), s. 636-642 ISSN 1530-6984
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651
  Grant ostatní:Marie Curie Fellowship(XE) HPMT-CT-2001-00396
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: nanoparticles * N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide copolymers * doxorubicin
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 9.991, rok: 2009

  Here we report on a highly versatile nanoparticle-based core/shell drug delivery system consisting of cytotoxic stealth carrier particles. Their multifunctional shells, mandatory for addressing different diagnostic/treatment requirements, are constructed using a single assembly process in which various different functionalities are incorporated in a modular fashion.

  Je popsán universální nanočásticový systém pro dopravu léčiv skládající se z cytotoxických stealth částicových nosičů. Jejich multifunkční obaly, důležité pro splnění různých diagnostických a léčebných požadavků jsou tvořeny jednoduchým postupem při kterém jsou zaváděny do obalu různé funkcionality.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169895