Počet záznamů: 1  

Isotopic composition of lead in Czech coals

 1. 1. 0321285 - GLU-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Mihajlevič, M. - Ettler, V. - Strnad, L. - Šebek, O. - Vonásek, F. - Drahota, P. - Rohovec, Jan
  Isotopic composition of lead in Czech coals.
  [Izotopové složení olova v českém uhlí.]
  International Journal of Coal Geology. Roč. 78, č. 1 (2009), s. 38-46 ISSN 0166-5162
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: lead * coal * isotopes * 206Pb/207Pb * mineral composition * speciation
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Impakt faktor: 1.924, rok: 2009

  The content, forms of bonding and isotopic compositions of lead (Pb) were studied on selected coal samples from the Czech Republic. Lead in most samples of bituminous and brown coal is mobilized by 3 M HCl. Thus, Pb could be bonded in carbonates and oxides and also to sulphides present in the coal. Bituminous coal contains an average of 33 mg/kg Pb, while brown coal contains an average of 8.9 mg/kg Pb. The 206Pb/207Pb ratio varies in the range 1.167–1.234 for bituminous and 1.172–1.24 for brown coal. No inverse proportionality of the Pb content and the 206Pb/207Pb ratio was observed in the studied samples and, thus, the Pb content in most samples is a result of the combination of lithogenic and ore Pb. It was not possible to demonstrate any statistical dependence between the operational defined speciation of Pb, the mineralogical composition and the Pb isotopic composition.

  Byla sledována vazba Pb v uhlí pomocí sekvenční extrakce a isotopové složení olova na vybraných vzorcích uhlí z České republiky. Olovo je ve většině bituminózního a hnědého uhlí mobilizováno 3M HCl, je pravděpodobně vázáno na karbonáty, oxidy a sulfidy přítomné v uhlí. Bituminózní uhlí průměrně obsahuje 33 mg/kg Pb, hnědé uhlí 8,9 mg/kg Pb. Poměr 206Pb/207Pb pro bituminózní uhlí je v rozsahu od 1,167-1,234 a pro hnědé uhlí 1,172-1,24. Nebyl zjištěn vztah mezi obsahem Pb a poměrem 206Pb/207Pb, a proto je obsah Pb kontrolován kombinací lithogenního a rudního Pb. Statistická závislost mezi vazbou Pb, mineralogickým složením a izotopovým složením Pb nebyla prokázána.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169886