Počet záznamů: 1  

Compressibility effect in vortex identification

 1. 1. 0321273 - UH-J 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kolář, Václav
  Compressibility effect in vortex identification.
  [Efekt stlačitelnosti při identifikaci víru.]
  AIAA Journal. Roč. 47, č. 2 (2009), s. 473-475 ISSN 0001-1452
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200600801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: vortex * vortex identification * compressible flows * compressibility effect
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Impakt faktor: 0.990, rok: 2009

  It is shown that from the four most popular vortex-identification schemes (Q, Δ, λ2, and λci) only the Δ-criterion and the associated λci-criterion are extendable to compressible flows. Both criteria fulfill a specific condition conveniently expressed for compressible flows in terms of the invariants of the deviatoric part of the velocity-gradient tensor. It should be noted that if the Q-criterion is a priori redefined in terms of a deviatoric part of the strain-rate tensor, it will also be applicable to compressible flows.

  Je ukázáno, že ze čtyř nejpopulárnějších metod identifikace vírů (Q, Δ, λ2 a λci) pouze Δ-kritérium a přidružené λci-kritérium jsou rozšiřitelné pro stlačitelné proudění. Obě kritéria splňují specifickou podmínku pro stlačitelné proudění vhodně vyjádřenou prostřednictvím invariantů deviatorické části tenzoru rychlostního gradientu. Nutno poznamenat, že pokud Q-kritérium bude a priori předefinováno prostřednictvím deviatorické části tenzoru rychlosti deformace, bude rovněž použitelné pro stlačitelné proudění.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169880