Počet záznamů: 1  

Identification of aerostatic bearing stiffness and damping

 1. 1. 0321239 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kozánek, Jan - Šimek, J. - Steinbauer, P. - Bílkovský, A.
  Identification of aerostatic bearing stiffness and damping.
  [Identifikace tuhosti a tlumení aerostatických ložisek.]
  Dynamika strojů 2009. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2009 - (Pešek, L.), s. 37-44. ISBN 978-80-87012-16-1.
  [Dynamika strojů 2009. Praha (CZ), 03.02.2009-04.02.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/06/1787
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: aerostatic journal bearing * experimental data * mathematical model
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Paper is a final part of work on subject of dynamic properties identification of aerostatic journal bearings with use of Rotor Kit Bently Nevada, started in 2006. Different bearing types were experimentally investigated and their static and dynamic characteristics were identified. More sophisticated methods of identification were used and spectral and modal properties were calculated. Computer program was revised on the basis of experimental data. The influence of non-diagonal stiffness and damping elements was investigated by numeric simulation.

  Příspěvek představuje závěrečnou část prací o identifikaci dynamických vlastností aerostatických ložisek pomocí rotorového stendu Rotor Kit Bently Nevada, započatých v roce 2006. Byly experimentálně vyšetřovány různé typy ložisek a identifikovány jejich statické i dynamické vlastnosti. Byly zdokonaleny identifikační metody a vypočteny i spektrální a modální vlastnosti. Pomocí experimentálních výsledků byly upraveny výpočtové programy. Numerickou simulací byl vyšetřen i vliv nediagonálních prvků koeficientových matic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169860