Počet záznamů: 1  

Influence of crystallinity on bio-physical properties of hydroxyapatite films

 1. 1. 0321131 - FZU-D 2009 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jelínek, Miroslav - Dostálová, T. - Kocourek, Tomáš - Studnička, Václav - Seydlová, M. - Teuberová, Z. - Kříž, P. - Dvořánková, B. - Smetana Jr., K. - Kadlec, J. - Vrbová, M.
  Influence of crystallinity on bio-physical properties of hydroxyapatite films.
  [Vliv krystalinity na bio-fyzikální vlastnosti hydroxyapatitových vrstev.]
  Proceedings of 4th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering. Berlin: Springer, 2009 - (Vander Sloten, J.; Verdonck, P.; Nyssen, M.; Haueisen, J.), s. 2179-2181. IFMBE Proceedings, vol. 22. ISBN 978-3-540-89207-6.
  [ECIFMBE 2008. European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering /4./. Antwerp (BE), 23.11.2008-27.11.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: PLD * HA * crystalline HA * amorphous HA * in vitro tests
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-89208-3_521

  Crystalline and amorphous hydroxyapatite (HA) films were prepared by KrF pulsed laser deposition method. Influence of HA structure on biomedical properties was studied. Crystallinity, morphology, composition, optical transmission and mechanical properties (adhesion) were measured. Biomedical properties were tested using human dermal fibroblast.

  Krystalické a amorfní vrstvy hydroxyapatitu byly připraveny KrF laserovou depozicí. Byla měřena krystalinita, morfologie, složení, optická transmise a mechanické vlastnosti. Biomedicínské vlastnosti byly testovány pomocí lidských fibroblastů. Hladina diferenciace keratinocytů byla pro krystalické i amorfní HA vrstvy stejná.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169796