Počet záznamů: 1

Interaction of two aerodynamic bearings with nonlinear characteristics

 1. 1.
  0321104 - UT-L 2010 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Půst, Ladislav - Kozánek, Jan
  Interaction of two aerodynamic bearings with nonlinear characteristics.
  [Interakce dvou aerodynamických ložisek s nelineárními charakteristikami.]
  Modeling, Simulation and Control of Nonlinear Engineering Dynamical Systems. London: Springer, 2009 - (Awrejcewicz, J.), s. 81-94. ISBN 978-1-4020-8777-6
  Grant CEP: GA ČR GA101/06/1787
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: aerodynamic bearings * non-linear solution * large amplitudes * examples of vibrations
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  The mathematical model of journal motion in aerodynamic bearings with three tilting pads was derived for large amplitudes in the entire domain of clearance of bearing. Several examples show the existence of different types of vibrations forced by rotating unbalance and loaded also by various vertical forces.

  Byl odvozen matematický model pohybu čepu aerodynamického ložiska se třemi naklápěcímí segmenty pro velké amplitudy v celém rozsahu ložiskové mezery. Na řadě příkladů je ukázáno kmitání vynucené rotační nevyvážeností a při současném vertikálním zatížení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169778