Počet záznamů: 1  

Evropské právo a některé nové trendy v mezinárodním právu soukromém

 1. 1. 0320977 - USP-I 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pauknerová, Monika
  Evropské právo a některé nové trendy v mezinárodním právu soukromém.
  [European Community Law and some new trends in Private International Law.]
  Právník. Roč. 148, č. 2 (2009), s. 121-139 ISSN 0231-6625
  Grant CEP: GA ČR GA407/08/0188
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: European Community Law * Private International Law * autonomy * neutrality
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Příspěvek se zaměřuje na problematiku autonomie a neutrality, výrazných charakteristických rysů mezinárodního práva soukromého. Zabývá se otázkou souladu norem mezinárodního práva soukromého s obecnými principy práva ES, zejména se zákazem diskriminace na základě státní příslušnosti.

  The contribution focuses on the problems of autonomy and neutrality, two significant features of Private International Law. It deals with the question of the harmony of Private International Law rules with general principles of EC law, mainly with the prohibition of discrimination on the basis of nationality.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169686