Počet záznamů: 1  

Cell culture-induced gradual and frequent epigenetic reprogramming of invertedly repeated tobacco transgene epialleles

 1. 1. 0320976 - BFU-R 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Křížová, Kateřina - Fojtová, Miloslava - Depicker, A. - Kovařík, Aleš
  Cell culture-induced gradual and frequent epigenetic reprogramming of invertedly repeated tobacco transgene epialleles.
  [Tkáňovou kulturou indukované postupné epigenetické reprogramování transgenních epialel uspořádaných do obráceného opakování.]
  Plant Physiology. Roč. 149, č. 3 (2009), s. 1493-1504 ISSN 0032-0889
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA600040611; GA ČR(CZ) GD204/05/H505; GA ČR(CZ) GA521/07/0116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: tobacco * cell culture * transgene silencing
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 6.235, rok: 2009

  Using a two-component transgene system, we have studied the stability of the methylation patterns and trans-silencing interaction in cell culture and regenerated tobacco plants. Our results indicate that epigenetic changes associated with dedifferentiation might influence regulatory pathways mediated by trans-PTGS processes.

  S využitím dvousložkového transgenního systému jsme studovali stabilitu metylačních obrazů a in trans umlčovacích aktivit v tkáňových kulturách a u tabákových rostlin z nich regenerovaných. Naše výsledky naznačují, že epigenetické změny spojené s dediferenciací mohou ovlivnit regulační dráhy zprostředkované trans-PTGS procesy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169685