Počet záznamů: 1  

The reduction of silver ions with polyaniline: The effect of the type of polyaniline and the mole ratio of the reagents

 1. 1. 0320836 - UMCH-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Stejskal, Jaroslav - Prokeš, J. - Sapurina, I.
  The reduction of silver ions with polyaniline: The effect of the type of polyaniline and the mole ratio of the reagents.
  [Redukce stříbrných iontů polyanilinem: Vliv typu polyanilinu a molárního poměru reaktantů.]
  Materials Letters. Roč. 63, č. 8 (2009), s. 709-711 ISSN 0167-577X
  Grant CEP: GA MŠk ME 847
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polyaniline * conducting polymer * silver
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.940, rok: 2009

  Polyaniline nanogranules and nanotubes were suspended in solutions of silver nitrate in 1 M nitric acid. The resulting polyaniline-silver composites had conductivities ranging from 9.3x10-5 to 33.2 S cm-1 with the silver content varying up to 10.6 wt.%. Aniline oligomers, prepared by the oxidation of aniline in an alkaline medium, have been used in the same reaction for comparison. They can also efficiently reduce silver ions but their composites with silver were non-conducting, even with 13.4 wt.% of silver.

  Polyanilinové nanogranule a nanotrubky byly suspendovány v roztocích dusičnanu stříbrného v 1 M kyselině dusičné. Výsledné komposity polyanilinu a stříbra měly vodivosti v rozsahu 9.3x10-5 až 33.2 S cm-1 při obsazích stříbra do 10.6 váh.% Anilinové oligomery připravené oxidací anilinu v alkalickém prostředí, byly použity ve stejné reakci pro srovnání. Také ony mohou účinně redukoval stříbrné ionty, ale jejich kompozity se stříbrem byly nevodivé, dokonce i při obsahu stříbra 13.4 váh.%.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005059