Počet záznamů: 1  

Size selectivity of standardized multimesh gillnets in sampling coarse European species

 1. 1. 0320835 - BC-A 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Prchalová, Marie - Kubečka, Jan - Říha, Milan - Mrkvička, Tomáš - Vašek, Mojmír - Jůza, Tomáš - Kratochvíl, Michal - Peterka, Jiří - Draštík, Vladislav - Křížek, J.
  Size selectivity of standardized multimesh gillnets in sampling coarse European species.
  [Velikostní selektivita standardních mnohoočkových tenat při vzorkování běžných evropských druhů ryb.]
  Fisheries Research. Roč. 96, č. 1 (2009), s. 51-57 ISSN 0165-7836.
  [Fish Stock Assessment Methods for Lakes and Reservoirs: Towards the true picture of fish stock. České Budějovice, 11.09.2007-15.09.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS600170504; GA ČR(CZ) GA206/07/1392
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: gillnet * seine * size selectivity * roach * perch * rudd
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.531, rok: 2009

  We studied gillnet selectivity by using a direct method to compare fish-size distributions from gillnet catches with a reference distribution obtained using beach seines for fry and adult fish in five Czech reservoirs. The most common pattern of difference in fish-size distributions between the two gears was that more 0+ and 1+ fish were caught by beach seines and slightly higher proportions of larger fish were observed in gillnet catches. Gillnets were unable to enmesh fish smaller than approximately 40mm in standard length. We developed average species-specific corrections that increased proportions of 0+ and 1+ fish and decreased proportions of larger fish. We also applied Kurkilahti’s correction given in European Standard EN 14 757, but it had a negligible effect on reducing the bias in size distributions. Future research is needed, otherwise interpreting results from gillnet sampling can be very misleading especially for those including data on 0+ and 1+ fish.

  Na pěti českých nádržích jsme studovali velikostní selektivitu tenat pomocí přímé metody srovnání velikostního složení ryb z tenat s referenčním složením získaným odlovy zátahovými sítěmi. V porovnání s tenaty bylo více 0+ a 1+ ryb uloveno zátahovými sítěmi, což byl nejběžnější rozdíl ve velikostních distribucích. Dále bylo nepatrně více větších ryb uloveno do tenat. Tenata nebyla schopna zachytit ryby menší než přibližně 40 mm standardní délky. Vyvinuli jsme průměrnou druhově-specifickou korekci, která navýší podíl 0+ a 1+ ryb a sníží podíl větších ryb. Také jsme zkusili použít Kurkilahtiho korekci obsaženou v evropské normě EN 14 757, ale ta měla pouze nepatrný efekt na snížení chyby ve velikostní distribuci ryb z tenat. Další výzkum je třeba k tomu, aby výsledky tenat nebyly zavádějící, a to zejména pokud by měly obsahovat data o 0+ a 1+ rybách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169586