Počet záznamů: 1  

Moldavites from the Cheb Basin, Czech Republic

 1. 1. 0320791 - GLU-S 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Skála, Roman - Strnad, L. - McCammon, C. - Čada, M.
  Moldavites from the Cheb Basin, Czech Republic.
  [Vltavíny z chebské pánve, Česká republika.]
  Geochimica et Cosmochimica Acta. Roč. 73, č. 4 (2009), s. 1145-1179 ISSN 0016-7037
  Grant CEP: GA ČR GA205/05/2593
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: moldavites * tektites * Cheb Basin * geochemistry
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 4.385, rok: 2009

  Anotace v jazyce práce Contents of major elements determined by EPMA for Cheb, South-Bohemian and Moravian moldavites overlap. The trends observed in the Harker plots seem to differentiate several partial subgroups, some of them characteristic for Cheb tektites only. These results are also substantiated by cluster analysis. CI-normalized REE patterns for the Cheb tektites compare well with those for other moldavites. Discovery of a new moldavite strewn subfield around Cheb substantiates the theory that moldavites were ejected from the Ries structure in a fan-shaped jet. The chemistry of the Cheb moldavites indicates precursor material heterogeneity.

  Obsahy hlavních prvků stanovené EPMA v chebských, jihočeských a moravských tektitech se navzájem překrývají. Trendy pozorované v Harkerových diagramech dovolují odlišit několik dílčích podskupin, některé z trendů jsou charakteristické výhradně pro chebské vltavíny. Tyto výsledky jsou podpořeny rovněž klusterovou analýzou. Obsahy REE v chebských tektitech normalizované na CI odpovídají ostatním vltavínům. Objev nového dílčího pádového pole vltavínů v okolí Chebu podporuje teorii, že vltavíny byly vyvrženy z kráteru Ries ve vějířovitém jetu. Chemické složení chebských vltavínů ukazuje na heterogenitu prekurzoru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169557