Počet záznamů: 1  

New results on radiation effects on human health

 1. 1. 0320752 - UJF-V 2009 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Spurný, František - Dachev, T. P.
  New results on radiation effects on human health.
  [Nové výsledky o vlivu záření na lidské zdraví.]
  Acta Geophysica. Roč. 57, č. 1 (2009), s. 125-140 ISSN 1895-6572
  Grant CEP: GA MŠk 1P05OC032
  Grant ostatní:Evropské společenství(XE) ILSRA - 2004 - 248
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: radiation measurements * radiation biology * dosimetry
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 0.882, rok: 2009

  In this contribution we would like to stress the results obtained and their importance in three particular directions: (i) Simultaneous investigation of galactic cosmic rays on aircraft and on the International Space Station (ISS); (ii) Onboard spacecraft neutron contribution as estimated on the basis of the comparison of results measured with MDU/Liulin equipment onboard ISS, foton capsule and a commercial aircraft flying at subsonic altitudes; (iii) Complex analysis of the results of long term measurements onboard a Czech Airlines aircraft.

  V tomto příspěvku bychom rádi zdůraznili získané výsledky a jejich důležitost ve 3 konkrétních směrech: i) Simultánní studium galaktického kosmického záření na palubách letadel a na Mezinárodní kosmické stanici. ii) Příspěvek neutronů na palubě kosmické lodi odhadnutý na základě srovnání výsledků naměřených se zařízením MDU/Liulin na palubě ISS a v kabině družice FOTON a v letadlech letících podzvukovou rachlostí. iii) Komplexní analýza výsledků dlouhodobých měření na palubě letadla Českých aerolinií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169528