Počet záznamů: 1  

Fish orientation along the longitudinal profile of the Římov reservoir during daytime: Consequences for horizontal acoustic surveys

 1. 1. 0320644 - BC-A 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Tušer, Michal - Kubečka, Jan - Frouzová, Jaroslava - Jarolím, Oldřich
  Fish orientation along the longitudinal profile of the Římov reservoir during daytime: Consequences for horizontal acoustic surveys.
  [Orientace ryb v podélném profilu nádrže Římov během dne: Následky pro horizontální akustické průzkumy.]
  Fisheries Research. Roč. 96, č. 1 (2009), s. 23-29 ISSN 0165-7836.
  [Fish Stock Assessment Methods for Lakes and Reservoirs: Towards the true picture of fish stock. České Budějovice, 11.09.2007-15.09.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA206/07/1392; GA AV ČR(CZ) IAA600170502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: acoustics * fish orientation * fish aspect * freshwater * canyon-shaped reservoir * daytime
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.531, rok: 2009

  The orientation of fish has important consequences for estimating their true size from horizontal acoustic records. The aim of this work was to verify the assumption of randomly orientated fish in the lacustrine zone of the canyon-shaped Římov reservoir during daytime and to compare distributions of fish orientation between the lacustrine and tributary (riverine) zones. We used a SIMRAD EK 60 echosounder (120 kHz) and a cross-filter detector to process acoustic data. Fish orientation was described as a horizontal aspect. The frequency distribution of fish aspect in the lacustrine zone appeared very similar when recorded by sonar beams oriented parallel to and across the longitudinal axis of the reservoir. In the tributary zone, beaming perpendicular to the axis of the reservoir revealed a significantly higher proportion of fish moving along the longitudinal axis. Therefore, the assumption of random fish orientation is not applicable in the tributary zones of such reservoirs.

  Orientace ryb má důležitý dopad na odhad jejich skutečné velikosti z horizontálních akustických záznamů. Cílem této práce bylo ověřit domněnku náhodně orientovaných ryb v jezerní části kaňonovité nádrže Římov během dne a porovnat rozložení orientací ryb mezi jezerní a přítokovou (říční) oblastí. Použili jsme echolot SIMRAD EK 60 (120 kHz) a cross-filter detektor k zpracování akustických dat. Orientace ryb byla popsána horizontálním aspektem. Distribuce četnosti rybích aspektů v jezerní části vyšla velmi podobná, když bylo nahráváno, jak podélně, tak kolmo na podélnou osu nádrže. V přítokové části snímkování kolmo na osu nádrže odhalilo významně vyšší podíl ryb plovoucí podélně se břehem. Tudíž předpoklad náhodné orientace ryb není použitelný v přítokových částech takových nádrží.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169455