Počet záznamů: 1  

Recent progress in analytical capillary ITP

 1. 1. 0320376 - UIACH-O 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Gebauer, Petr - Malá, Zdeňka - Boček, Petr
  Recent progress in analytical capillary ITP.
  [Současný pokrok v analytické kapilární izotachoforéze.]
  Electrophoresis. Roč. 30, č. 1 (2009), s. 29-35 ISSN 0173-0835
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400310609; GA AV ČR IAA400310703; GA ČR GA203/08/1536
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: capillary ITP * review
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.077, rok: 2009

  This article links up previous reviews on the topic and summarizes the progress of analytical capillary ITP since 2006.

  Článek navazuje na předchozí review a sumarizuje pokrok v analytické kapilární ITP od roku 2006.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169273