Počet záznamů: 1  

Free flow and capillary isoelectric focusing of bacteria from the tomatoes plant tissues

 1. 1. 0320375 - UIACH-O 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Horká, Marie - Horký, J. - Matoušková, H. - Šlais, Karel
  Free flow and capillary isoelectric focusing of bacteria from the tomatoes plant tissues.
  [Free flow a kapilární izoelektrická fokusace bakterií z rostlinných tkání rajčat.]
  Journal of Chromatography A. Roč. 1216, č. 6 (2009), s. 1019-1024 ISSN 0021-9673
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00310701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: free flow and capillary IEF * isoelectric point of microbes * tomatoes plant tissue suspension
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 4.101, rok: 2009

  The preconcentration and preseparation of selected species or pathovars of bacteria, native or dynamically modified by the non-ionogenic tenside on the basis of pyrenebutanoate, directly from the plant tissue suspension by free flow isoelectric focusing are introduced here. After the focusing, the resulting fraction of microorganisms was separated by CIEF and/or cultivated and positively identified by GC analysis of fatty acid methyl esters.

  Byla provedena prekoncentrace a předseparace vybranných kmenů nebo pathovarů bakterií, nativních nebo dynamicky modifikovaných neionogenním tenzidem na bázi pyrenmáselnanu, přímo ze suspenze rostlinné tkáně pomocí free flow izoelektrické fokusace. Po zafokusování frakce s mikroorganizmy byly separovány pomocí CIEF, kultivovány a pozitivně identifikovány pomocí GC.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169272