Počet záznamů: 1

Single electron response of the scintillator-light guide-photomultiplier detector

 1. 1.
  0320241 - UPT-D 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Novák, Libor - Müllerová, Ilona
  Single electron response of the scintillator-light guide-photomultiplier detector.
  [Odezva detektoru tvořeného scintilátorem, světlovodem a fotonásobičem na jeden dopadající electron.]
  Journal of Microscopy. Roč. 233, č. 1 (2009), s. 76-83 ISSN 0022-2720
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: P47 * scintillation detector * single electron response * YAP
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 1.612, rok: 2009

  The time response of a scintillator-light guide-photomultiplier combination was measured with a time-constant of 3 ns. Single detected electrons were recognizable at the output of the photomultiplier. The distribution of the number of photoelectrons produced by one detected electron and the pulse-high distribution of the photomultiplier output pulses were analysed.

  Časová odezva detektoru tvořeného kombinací scintilátoru, světlovodu a fotonásobiče byla měřena s časovou konstantou 3 ns. Na výstupu fotonásobiče byly detekovatelné jednotlivé elektrony. Bylo analyzováno rozložení počtu fotoelektronů produkovaných jedním detekovaným elektronem a rozdělení výšky pulsů na výstupu fotonásobiče.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169175