Počet záznamů: 1  

Comprehensive cross-amplification of microsatellite multiplex sets across the rodent genus Microtus

 1. 1. 0320177 - UBO-W 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Rudá, M. - Žiak, D. - Gauffre, B. - Zima, Jan - Martínková, Natália
  Comprehensive cross-amplification of microsatellite multiplex sets across the rodent genus Microtus.
  [Obsáhlá amplifikace multiplexových setů mikrosatelitů mezi druhy hlodavců rodu Microtus.]
  Molecular Ecology Resources. Roč. 9, č. 3 (2009), s. 974-978 ISSN 1755-098X
  Grant CEP: GA AV ČR KJB600930610
  Grant ostatní:VEGA(SK) 1/3264/2006
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Arvicolinae * cross-amplification * microsatellite * Microtus * STR
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.251, rok: 2009

  We developed four multiplex panels comprising 19 microsatellite loci and tested their amplification in 21 rodent species important for agricultural and conservation management (Microtus, Arvicola, Chionomys). On average, 17.6 loci amplified per species. Number of alleles ranged from 1 to 19 per locus. We report an additional locus polymorphic in 15 vole species.

  Vytvořili jsme čtyři multiplexové panely, které zahrnovaly 19 mikrosatelitových lokusů, a testovali jsme je na 21 druzích hlodavců (Microtus, Arvicola, Chionomys), kteří jsou důležití z hlediska zemědělského a ochranářského managementu. V průměru se amplifikovalo 17.6 lokusů u každého druhu. Počet alel se různil od 1 do 19 na lokus. Publikujeme navíc jeden lokus, který byl polymorfní u 15 druhů hrabošů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169125