Počet záznamů: 1

Complexation and biodistribution study of 111In and 90Y complexes of bifunctional phosphinic acid analogs of H4dota

 1. 1.
  0319937 - UJF-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Forsterová, Michaela - Petřík, M. - Lázničková, A. - Lázníček, M.
  Complexation and biodistribution study of 111In and 90Y complexes of bifunctional phosphinic acid analogs of H4dota.
  [Komplexační a biodistribuční studie komplexů 111In a 90Y s bifunkčními H4dota analogy kyseliny fosforné.]
  Applied Radiation and Isotopes. Roč. 67, č. 1 (2009), s. 21-29 ISSN 0969-8043
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS100480501
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: Biodistribution * Cyclen derivatives * DOTA
  Kód oboru RIV: FR - Farmakologie a lékárnická chemie
  Impakt faktor: 1.094, rok: 2009

  In this study, the complexation rates of two new phosphinate H4dota analogs, H5do3apPrA and H4do3apABn, and H4dota itself were compared under identical conditions. The biodistribution of their 111In and 90Y complexes in healthy rats was also studied. Unlike the observation obtained under “chemical“ conditions where differences between the ligands were observed no such differences in complexation rates were found under radiochemical conditions. The ligands bind the radiometals similarly to H4dota. So, “chemical“ formation kinetic data should be transferred in to radiochemical conditions only with high care and “radiochemical“ complexation experiments should be run as part of standard in vitro studies with new ligands considered as potential radiopharmaceuticals. Pharmacokinetic studies in rats showed similar distribution characteristics for both phosphinate H4dota analogs radiolabelled with 111In and 90Y when compared with that of the 111In–H4dota complex.

  Tato studie srovnává za identických podmínek rychlosti komplexace dvou nových derivátů fosfinové kyseliny odvozených od H4dota, H5do3apPrA a H4do3apABn, a vlastní H4dota. Byla studována také biodistribuce jejich komplexů s 111In a 90Y ve zdravých potkanech. Na rozdíl od výsledků získaných za „chemických“ podmínek, kde byly znatelné rozdíly mezi jednotlivými ligandy, nebyly rozdíly v rychlosti komplexace za „radiochemických“ podmínek pozorovány. Ligandy váží radioaktivní kovy podobně jako H4dota. Farmakokinetické studie na potkanech prokázaly distribuci studovaných komplexů s 111In a 90Y totožnou jako u komplexu 111In–H4dota. Studované komplexy derivátů fosfinové kyseliny nejsou akumulovány v kalcifikovaných tkáních.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005024